PÄÄLINKIT:

 

 

 

ENKELIKORTTEJA:

 

 

 

 

infopiste

Rakkaudentähti-
YouTube

 

Anu auttaa 

 

 Aura ja Chakrat

Chakrat toimivat ihmisen energiajärjestelmässä eri elämänenergia (prana) taajuuksien vastaanottimina, muuntajina ja jakajina. Chakrat muistuttavat suppilomaista kukan verhiötä ja niiden varsinainen sijainti on ihmisen eetterikehossa. Sana "chakra" on sansriitinkieltä ja tarkoittaa pyörää. Chakrat pyörivät jatkuvasti. Ihmisellä on seitsemän päächakraa, joiden ollessa auki, ihminen tuntee elämän vapaan virtauksen itsessään ja yhdistyy niin maahan kuin taivaalliseenkin. Chakrojen toimintaa voi heikentää erilaiset rankat elämänkokemukset, pelot, syyllisyys ja muut negatiiviset tunnetilat. Jokaisella chakralla on oma tehtävänsä ja tarkoituksensa. Esimerkiksi juurichakra (peräaukon ja sukupuolielinten välissä) käsittelee perusturvallisuutta ja yhteyttä fyysiseen maailmaan, solarplexus (pallean kohdalla) yhteyttä muihin ihmisiin ja omaan itseen, kolmassilmä (silmien välissä alaotsassa) intuitiota, sisäistä näkökykyä. Chakrojen toimintaa voidaan tukea ja niihin voi vaikuttaa mm. väreillä, musiikilla, luonnossa ololla, meditaatiolla jne. Niin kuin elämän on tarkoitus kukoistaa, myös ihminen voi puhjeta kukkaan. Jos pystyisimme näkemään chakrat fyysisillä silmillämme, vapaasti toimivat chakrat ovat varmasti ihana, kaunis, kiitollisuutta synnyttävä näky.

 

chakrat ja aura

Kuvassa voimalause jokaiselle chakralle, joka on yhteyssä myös Auraan.

 

Ihmisen energiakenttä eli Aura ja sen kerrokset

Aura on hmisen fyysisenkehon ympärillä oleva pysyvä energioiden kerrostuma. Saman kaltainen energiakenttä ympäröi kaikkea elävää. Aura ohjaa energioita sisälle kehoon sekä vastavuoroisesti ulos kehosta.

Auralla on monta kerrosta. Niitä ovat eteerinen-, emotionaalinen-, mentaalinen- ja henkinen kerros. Jokainen näistä auran kerrostumista värähtelee omalla energiataajuudellaan sen mukaisesti, mitkä ovat ihmisen omat ominaisuudet, henkinen kypsyys ja valmiustaso. Auran eri kerrokset ja auran kerroksien toiminta vaikuttaa ihmisen kokonvaisvaltaiseen toimintaan. Aura muuttuu kaiken aikaa ihmisen tunnetilojen, kokemusten ja ajatusten mukana. Auran toiminta ohjaa henkilöä kehittymään ja läpikäymään hänen kohtaamattomia asioitaan. Auran avulla fyysinen keho pystyy ylläpitämään terveyttä ja tasapainottamaan tunteita. Aura toimii suodattimena ihmisen ja ympäröivän maailman välillä. Aura, fyysinen keho ja chakrat toimivat suorassa vaikutuksessa toisiinsa. Chakrojen toiminta on suhteessa fyysiseen kehoon ja auran tasapainoiseen tilaan.

Auran Eteerinen kerros on lähinnä fyysistä kehoa. Ajatukset vaikuttavat herkästi eteerisen auran toimintaan. Myönteiset ajatukset hoitavat eteeristä auraa.

Auran emotionaalinen kerrostuma sisältää tunteita sekä tunteista koostuvia muistoja, asenteita ja päätöksiä ja sitä kutsutaan astraalikehoksi. Kaikki kohtaamattomat tunteet ja pelot sijaitsevat tässä auran kerrostumassa. Ne näkyvät aurassa selvänäköiselle henkilölle tummahkoina tai epäpuhtaina väreinä.

Auran mentaalinen kerrostuma koostuu ajatuksista ja asenteista. Viha, kovuus, stressi ja samoin tulevat oivallukset näkyvät erilaisina väreinä tässä kerroksessa.

Auran henkinen kerrostuma, jota kutsutaan myös spirituaaliseksi auraksi, ohjaa henkistä ymmärrystä ja ykseyden kokemista.

Auraa voi kehittää tietoisella harjoittelulla ja esimerkiksi pitämällä huolta fyysisestä kehosta. Aura eheytyy unen aikana ja myönteisistä elämän kokemuksista. Luonto lataa auraan hyviä energioita. Energiaparantaja voi eheyttää rikkoutunutta auraa ja nähdä fyysisen kehon ongelmia auraa tutkimalla. Chakrameditaatio voi auttaa auraa toimimaan paremmin.

Auraa ja chakroja voi hoitaa myös kivillä ja väreillä. Rakkaudentähden kurssilla opiskelemme eri värien merkityksiä ja seitsemän päächakran ominaisuuksia ja niille sopivia hoitavia kiviä.

Aura toimii suojaavana kerroksena ihmisen ja maailman välissä. Meidän tulisi huolehtia aurasta ja chakroistamme päivittäin. Aura imee jatkuvasti ympäröivästä maailmasta energioita itseensä, meistä harva on todella henkisesti niin valmis, etteivät aura ja chakrat ottaisi ympäristöstä jotain itseseensä. Tästä syystä säännöllinen auran ja chakrojen puhdistus ja tasapainotus on tärkeä rituaali henkisessä elämässä. Puhdistavina elementteinä voi käyttää tulta, ilmaa, maata, vettä ja metallia.

Lähteet:

http://www.harmoniahuone.com/chakrat_ja_aura_tietoutta.html

Anu Markoff, oma kanavointia

 

Tietoa seitsemästä päächakasta

Lempeä Kundalinimeditaatio avaa myös chakroja ja eheyttää auraa lempeällä tavalla. Voit ladata meditaation ohjeen ja käyttää sitä päivittäisessä harjoittelussa auran ja chakrojen tasapainottajana vaikka joka päivä.

Sydäntietoisuus koulutuksessa Rakkaudentähdessä käymme läpi seikkaperäisimmin sydänchakran toimintaa.

 

Juha Tulkki: Auran puhdistus tipat


Auttavat vapautumaan niistä energioista joita on kerännyt auraansa itsensä ulkopuolelta, toisista ihmisistä tai muista kohteista.
Auran puhdistus tipat auttavat myös vapautumaan niistä energiakerääntymistä jotka eivät enää palvele korkeampaa tahtoa itsessään. Näin tapahtuu esimerkiksi kun on menty elämässä eteenpäin henkisellä saralla ja otettu vastaan uusia
haasteita. Monet ovat kertoneet myös unenlaadun parantuneen. Tilaa Auran puhdistus tipat tästä...

 

SYDÄNTIETOISUUS, CHAKRAT JA KEHON ALKEMIASydäntietoisuus tarkoittaa tietoisuutta omasta syvemmästä henkisestä olemuspuolestamme, joka ilmenee kykynä levätä sisäisessä tyyneydessä ja tuntea myötätuntoa kaikkea elämää – myös itseämme - kohtaan. Sydäntietoisuutta aktivoimalla pääsemme kosketukseen myös sisäisen tahtotilamme (voimamme) ja luovuutemme lähteeseen, mikä auttaa meitä löytämään ja toteuttamaan elämämme tarkoitusta ja tehtävää.

Chakrat ovat meissä olevia energiakeskuksia sekä tietoisuuden tasoja, joihin tutustumalla saamme syvällistä tietoa henkisestä olemuspuolestamme sekä ymmärrystä elämämme polusta – sen haasteista ja mahdollisuuksista. Chakraharjoitukset mahdollistavat henkisen potentiaalimme löytämisen yhä nopeammin.

Sydäntietoisuuden aktivoiminen chakroissa ja kehoissamme saa aikaan alkemisen prosessin, jossa syvempi olemuspuolemme alkaa aktivoitua paljastaen kaikki ne ominaisuudet eli värit, joita olemme elämiemme polulla keränneet kokemustemme kautta.

Kurssi pitää sisällään meditatiivisten harjoitusten ja keskustelun lisäksi pranavenyttelysarjan, joka sekä vahvistaa sydän – ja kehotietoisuuttamme että aktivoi kehomme elämänvoimaa –pranaa- tukien terveyttämme ja jaksamistamme sekä elämäntehtävässämme että kaikessa arkisessa elämässämme.

Jokainen voi tulla tälle matkalle omista lähtökohdistaan käsin. Kurssi ei edellytä fyysistä notkeutta eikä aiempaa meditaatioharjoittelua tai chakratyöskentelyä. Toisaalta se mahdollistaa henkisen matkan syvenemisen silloinkin, kun takana on vuosien tietoinen henkinen elämäntapa.

Kyselyt: leena.heinamaki@ulapland.fi tai 040 7233457
Tervetuloa jos sisimpäsi kutsuu!

Leena

Leena Heinämäki on toiminut henkisenä kouluttajana useiden vuosien ajan. Hän toimii myös yhtenä opettajana kansainvälisessä mysteerikoulussa Rovaniemellä, Tanskassa ja Kreetalla. Hänen lähtökohtansa on pyrkiä tuomaan syvällinen henkinen opetus maanläheisesti ja tukea tasapainoista henkistä kasvua sekä kehon ja mielen hyvinvointia. Leena Heinämäki on juuri perustanut Hiljaisuuden keskuksen Rovaniemelle yhdessä Sydänmaa-ryhmän kanssa. Keskus tulee toimimaan nimellä Hiljaisuuden tila Sydänmaa.

 

UUDEN VUODEN MEDITAATIO CHAKROILLE

(Tuulia Koivisto)

 

Hengitä muutaman kerran syvään ja irrottaudu kaikesta turhasta. Keskity nyt tähän hetkeen ja anna omalle sisäiselle kehitykselle mahdollisuus muutaman lupauksen kera. Tunnista juurichakrasi, joka sijaitsee selkärangan tyvessä, häntäluusi lähellä. Näe tuon joulunpunaisen värisen chakran johdattavan sinut yhteyteen Äiti Maan kanssa ja tunnista sen tasapainottava, rauhoittava vaikutus. Lupaa sille, että huomioit sen tarpeet ensi vuonna antaen sen lähettää kaikille soluillesi päivittäin parantavaa energiaa ja elinvoimaa. Arvosta sen maadoittavaa vaikutusta. Hengitä nyt syvään ja ulos puhaltamalla irrota kaikista peloistasi ja epävarmuuden tunteistasi. Luota sen suojaavaan vaikutukseen ja anna sen uudistaa itsesi tulevan vuotesi haasteisiin. Sano juurichakrallesi, että tänä vuonna luotat elämään kaikin tavoin ja valjastat itsesi Suuremman Voiman käyttöön. Voit tuntea, miten sen tyyntyy kun luotat siihen. Hyväksy ja siunaa se sellaisena, kuin se ilmenee fyysisessä maailmassasi.

Nyt, keskity pernachakraasi, joka on juurichakran ja napasi välissä, hieman kehosi vasemmalla puolella. Se on oranssin appelsiinin värinen, ja näin joulun läheisyydessä se myös tuoksuu kanelilta ja neilikalta, voit aistia sen tuoksun, kun se rauhallisin mielin pyörii kehossasi. Se on valjastettu tuottamaan sinulle kaikenlaista mielihyvää, myös seksuaalisessa merkityksessä. Muista, että siksi sinulle on annettu tämä keho, jotta voisit iloita ja tuntea inhimillisiä tunteita. Sano pernachakrallesi, että luotat sen ilmoittavan sinulle, jos on jotain pelottavaa ja lupaa antaa sille läheisyyttä ja liikettä, jotta se taas voi puolestaan antaa sinulle tyytyväisyyden tunnetta. Hengitä syvään sisään ja anna itsellesi lupa nauttia täysin mitoin omasta kehollisuudestasi, liikunnan ilosta ja toisen ihmisen kosketuksesta. Rukoile kiitokseksi elämästäsi.

On aika antaa huomio kolmannelle chakrallesi, solar plexukselle, joka sijaitsee hieman navan yläpuolella ja on väriltään kirkkaan keltainen. Näen sen sädehtien lähettäen kehollesi voimaa, jotta pystyt tekemään ensi vuonna kaikki tarvittavat tärkeät päätökset. Se antaa sinulle rohkeutta toteuttaa niitä sekä avaa yhteyksiä ylempiin chakroihin. Avaa sille nyt syvään hengittäen tietä, jotta pyhä virtaus kulkee toimivana ylempien ja alempien chakrojen välillä. Lupaa solar plexuksellesi, että pysyt vastaanottavaisena sen viesteille ja olet tasapainossa ja keskittyneenä mitä tahansa teetkin. Elät ensi vuonna pysyen NYT-hetkessä ja unohdat murehtimisen huomisen huolista. Tiedä, että saat aina pyytäessäsi ohjausta.

On vuoro sydänchakran vetää tietoisuutesi puoleesi. Tunne sen vihreä sykkivä voima, sen lähettämä rakkaus ja empatia. Muista, että sen tuntemuksiin voit aina luottaa. Kuuntele sen toivetta siitä, että käytät sitä lähettämään ympärillesi välittämistä ja aitoa huolenpitoa. Sen rakkaus tulee suoraan Luojaltasi, se on puhtainta mitä on. Syvään sisään hengittäen lupaa sille, ettet sulje sitä, vaan avoimin silmin kuljet hyväksyen lähimmäistesi rakkauden. Ota vastaan, kun se parantaa vanhat haavasi ja tunne sen uudistava vaikutus. Puhalla ilma ulos ja tiedä, että ensi vuonna teet kaiken rakkaudesta etkä pelosta käsin. Tiedät, ettet ole koskaan yksin ja muista huolehtia itsestäsi

Nyt tiedosta kurkkuchakrasi. Anna sen tuoda puhdas taivaansini muiden chakrojen värien joukkoon. Kuuntele sen kautta, mitä sisimpäsi haluaa sinulle kertoa, mutta jätä negatiiviset asiat huomioimatta, ne ovat egosi puhetta. Lupaa sille, että ensi vuonna kuuntelet, mitä henkioppaasi ja suojelusenkelisi haluavat viestittää. Virittäydy selväkuuloisuuteen ja lupaa pysyä sen taajuudella. Hengitä syvään sisään ja tiedä, että kurkkuchakrasi kautta ilmaiset myös itseäsi. Tee se rehellisesti, jotta chakrasi pysyy auki ja pystyt sen kautta ottamaan vastaan taivaallista ohjausta. Anna vanhojen, negatiivisten valintojesi mennä menojaan.

Kuudes chakrasi eli kolmas silmäsi haluaa nyt huomiotasi. Se sijaitsee silmiesi välissä ja hieman kulmakarvojesi yläpuolella. Sen tumma, indigonsininen väri voi avata sinulle selvänäköisyyden mahdollisuuden. Se onkin lupauksesi ensi vuodelle. Vedä syvään sisään henkeä ja lupaa sille, että harjoittelet selvänäköisyyttäsi luottaen enemmän mielikuviesi voimaan kuin järjen ääneen. Yritä nähdä syvälle asioiden ja tapahtumien ytimeen pinnallisuuden sijaan. Pyhitä kaikki, mitä teet.Uskalla heittäytyä, ei ole mitään pelättävää!

Tiedosta nyt seitsemäs chakrasi eli kruunuchakra. Se sijaitsee hieman pääsi yläpuolella ja on violetin ja valkoisen värinen. Sen kautta saat viisautta ja rakkautta korkeimmilta voimilta. Sen avaamiseen tarvitaan paljon lempeää harjoitusta, mietiskelyä ja rukousta. Mielesi tulee olla puhdas ja avoin. Haasteesi sen osalta onkin luvata itsellesi päivittäinen hiljentymishetki, jolloin voit hetkeksi keskittyä kruunuchakraasi. Kuvittele silloin, miten jumalallinen rakkaus virtaa sinuun sitä kautta täyttäen kaikki solusi. Murra vanhat siteet ja ota vastaan oma uudistunut itsesi. Olet sen arvoinen!

Uutena mahdollisuutena on kahdeksas chakra, jolla ei vastinetta kehossa, vaan se sijaitsee kehoa ympäröivän energiakehon päällä. Se on aina ollut olemassa, mutta vasta nyt alamme saada siihen yhteyttä. Yritä siis tiedostaa tämä ympärilläsi oleva kahdeksas chakra, joka antaa pääsyn universaaliin tietoisuuteen. Ensi vuonna tunne sen läsnäolo ja mieti, mitä se yrittää sinulle kertoa.

Jälleen taas maadoittaudu Äiti Maan kanssa ja keskity siihen, miten juuresi yltävät syvälle maan sisälle. Olet tasapainossa kaiken kanssa. Harjoita kiitollisuutta päivittäin